• Slide1
  • Slide 2
  • Slide 3

‘Vriendschap – Achting – Verdraagzaamheid’ zijn de 3 kernwaarden van serviceclub Fifty One. Op basis hiervan organiseren de leden van Fifty-One Club Lommel jaarlijks verschillende activiteiten en steunen hiermee het goede doel..