Goede doelen

Maandag 6 juni 2016

Fifty-One district Vlaanderen en Brussel organiseren jaarlijks het initiatief ‘Dag in de Zoo’. Een 1500 mensen met beperking krijgen een bezoek aan de zoo in Planckendael aangeboden. De Lommelse Fifty-One Clubs Lommel en PuuR deden mee en pikten de bewoners van Berkenhof in Kerkhoven met een aangepaste bus op en bezochten de uitgestrekte zoo van Plankendael.(Bijdrage Jean-Pierre Cuypers)

Vrijdag 27 mei 2016

Fifty-One Club Lommel heeft een muziek- en karaoke-installatie voor vzw Berkenhof aangekocht, een stichting voor beschermd wonen en dagrecreatie voor volwassenen met een lichte tot zware beperking. Muziek is een belangrijke therapie voor de bewoners en door de inperking van de budgetten is het moeilijk dit met eigen middelen te ondersteunen. Enkele leden van Fifty-One Club Lommel werden rondgeleid in het dagcentrum in Leopoldsburg en kregen een heus karaoke-optreden. De installatie is mobiel en kan ook in de twee andere centra in Lommel en Balen ingezet worden. (Bijdrage Jean-Pierre Cuypers)

Zaterdag 30 januari 2016

Fifty-One Club Lommel reikte tijdens haar nieuwjaarsreceptie voor alle Limburgse fifty-one clubs cheques uit aan vzw Het Berkenhof, vzw Auxilia en vzw Pieter Simenon. In totaal ging het om maar liefst een donatie van 7050 euro. (Bijdrage Jean-Pierre Cuypers)