Welkom

Over ons

De Fifty-One Club Lommel werd in 2007 officieel gesticht en is ontstaan uit het verlangen om de waardevolle vriendschap en het gemeenschappelijk ideaal te handhaven die het leven van een Service-Club verschaft.

Wat motiveert ons:

De doelstelling die onze club voor ogen heeft, is: bevorderen van vriendschap, achting en verdraagzaamheid, bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen, initiatieven in verband met vrijetijdsbesteding begeleiden en ondersteunen.

De club organiseert ook diverse events om fondsen te verwerven en ze weg te schenken aan goede doelen, m.a.w. het steunen van organisaties die zich inzetten voor de minderbedeelden in de maatschappij.

De Mensen:

De leden van Fifty-One Club Lommel zijn: Eric Verhoeven, Johan Hoeks, Jean-Pierre Cuypers, Kris Bertels, Leo Jansen, Rudi Lovsin, Stijn Mertens, Frank Iding, Leo Haesendonckx, Eric Theunissen, Lex Schröer, Marc Boons, Bert Leys, Luc Kuyken, Bob Nijs, Geert Jansen, Tony Meeus en Frank Machiels.

Het bestuur; Leo Janssen voorzitter, Stijn Mertens secretaris, Johan Hoeks penningmeester, Jean-Pierre Cuypers protocolchef

Samenkomsten:

Fifty-One Club Lommel komt tweewekelijks samen, elke eerste en derde donderdag van de maand.